HomeActueelProjectenVerkiezingen Provinciale Staten en Hoogheemraadschap 2015

Verkiezingen Provinciale Staten en Hoogheemraadschap 2015

printprint favoriet toevoegenfavoriet toevoegen

Dit jaar worden de waterschapsverkiezingen voor het eerst tegelijk georganiseerd met de Provinciale Statenverkiezingen. Tot nu toe werden de Waterschapsverkiezingen per brief gehouden, maar nu is iedereen uitgenodigd om naar de stembus te gaan. De verwachting is dat het combineren van de stemmingen de opkomst bij beide verkiezingen zal verhogen.

Waarom stemmen voor het waterschap?

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. U kunt op 18 maart stemmen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur van de provincie. Zij vertegenwoordigen de bevolking van Noord-Holland. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 14 partijen. Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Eerste Kamerleden of senatoren worden niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen: de inwoners van de provincies kiezen de Statenleden en de Statenleden kiezen dan de Eerste Kamerleden. De verkiezingen van Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek. Dit vindt kort (uiterlijk drie maanden) na de provinciale verkiezingen plaats.

Stempas

Twee weken voordat de verkiezingen plaats vinden vallen er per persoon die mag stemmen, twee stempassen op de deurmat. U heeft beide stempassen nodig om te kunnen stemmen. Het huisadres wordt bepaald door het adres waar u staat ingeschreven op de dag van kandidaatstelling. Voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van het waterschap is dat 2 februari 2015. In geval van verhuizing kan het dus zijn dat de stempas op uw oude adres wordt bezorgd.

Vervangende stempas aanvragen.

Identificatieplicht

Vergeet niet om uw identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort of een Nederlands rijbewijs mee te nemen.

LET OP: Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn om te kunnen stemmen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen
Bekendmakingen uit de krant
Kiesraad.nl verkiezing Provinciale Staten
Kiesraad.nl verkiezing waterschappen

Naar boven