Trouwen op Texel

printprint favoriet toevoegenfavoriet toevoegen

Veel gevraagd

Let op: door een wetswijziging verandert de ondertrouw met ingang van 1 september 2015

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van partnerschapsregistratie meer. In plaats daarvan maakt u een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. De akte van huwelijksaangifte / aangifte van partnerschapsregistratie vervalt hiermee. Daarvoor in de plaats komt een meldingsformulier.

 Het voordeel van deze wetswijziging

U doet de melding rechtstreeks bij de ambtenaar burgerlijke stand van de huwelijks- of partnerschapsgemeente Dit hoeft dus niet langer in de woonplaats van één van beide partners.

 Verder verandert er voor u niets of toch….

Net als de ondertrouw, moet de melding minstens twee weken en maximaal een jaar vóór de huwelijks- of partnerschapsdatum door de gemeente zijn ontvangen. De termijn begint te lopen op het moment dat het meldingsformulier is ontvangen.

Voor bruidsparen die vóór 1 september in ondertrouw gaan of zijn gegaan en pas na deze datum trouwen, is het niet nodig om alsnog deze melding te doen. Deze ondertrouw blijft gewoon geldig, zolang de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie binnen 1 jaar na de ondertrouw is voltrokken.

 Heeft u een reserveringsformulier opgestuurd voor een huwelijk of partnerschapsregistratie na 1 september 2015 en bent u voor 1 september in ondertrouw gegaan, dan hoeft u geen nieuw formulier in te vullen.

Als u ná 1 september 2015 melding doet van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap dan moet u uiteraard wél een nieuw formulier invullen.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie van team Dienstverlening via telefoonnummer 0222-362120.

Trouwen op heel Texel!

Overal op het grondgebied van Texel kan elkaar het ja-woord worden gegeven. Aan trouwen op een vrije locatie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Ook zijn er verschillende vaste trouwlocaties op Texel.

Huwelijk reserveren?

Het is belangrijk om van te voren te informeren of de door u gewenste dag en tijd beschikbaar is. U kunt telefonisch of via e-mail een optie doorgeven voor een bepaalde datum en tijd. Daarna ontvangt u een e-mail met daarin het meldingsformulier van het voorgenomen huwelijk.

Huwelijkstijden?

U kunt op Texel trouwen op vaste tijden, namelijk ieder uur op het halve uur van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur tot en met 16.30 uur. Op zaterdag en zondag zijn de tijden in overleg.

Meer informatie

Naar boven