Welkom bij gemeente Texel

Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

printprint favoriet toevoegenfavoriet toevoegen
 • Korte beschrijving

  Wilt u gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een vergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen.

 • Downloads

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Vergunningvrij bouwen

  Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 5 meter.

  Wilt u een dakkapel of dakraam plaatsen? Dan gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

  • antenne-installaties
  • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • collectoren voor warmteopwekking
  • dakkapel
  • dakraam
  • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • magazijnstellingen
  • overbruggingsconstructies
  • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
  • panelen voor elektriciteitsopwekking
  • schuttingen
  • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • tuinmeubilair
  • vlaggenmasten
  • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

  Weigeren van de vergunning

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
 • Hoe werkt het?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

  Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Nadat de vergunning verleend is, wordt deze gepubliceerd in de Texelse Courant en op de pagina actueel bekendmakingen.  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.

 • Wat kost het?

  2015

  a. Bouwen: 2,3% van de bouwkosten, minimaal  € 401,79.

  b. Bouwen: legalisatie  : a. + 50%.

  c. Binneplanse vrijstelling en buitenplanse kleine afwijking : € 200,89.

  d. Welstandstoets bij bouwplan: € 37,00.  Extra welstandstoets:  € 154,35

  e. Buitenplanse afwijking (projectafwijkingsbesluit):  €  2.678,57.

  f.Teruggaaf leges: Een bedrag minder dan € 189,79 wordt niet teruggegeven. Intrekking aanvraag binnen 4 weken na aanvang behandeling  75% van de bouwleges.  Na 4 weken is dat: 50%. Bij weigering van de omgevingsvergunning 50%.

   

 • Contact

Naar boven