Welkom bij gemeente Texel

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

printprint favoriet toevoegenfavoriet toevoegen
 • Korte beschrijving

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een bepaalde functie.

  U krijgt de VOG, als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Heeft u wel een strafblad, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag uit het verleden relevant is voor de baan waarvoor u de VOG nodig heeft.

  Beoordeling door het Ministerie van Justitie

  De minister van Justitie beoordeelt uw aanvraag voor de verklaring omtrent het gedrag. De minister maakt voor de beoordeling gebruik van het Centraal Justitieel Documentatie register, de politieregisters, het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

  Op de website van Dienst Justis vindt u meer informatie en de benodigde formulieren.

 • Hoe werkt het?

  De verklaring omtrent het gedrag kunt u persoonlijk aanvragen bij de balie. Uw nieuwe werkgever (voor wie het verzoek uiteindelijk bedoeld is) heeft een aanvraagformulier. U en uw werkgever vullen het formulier volledig in en ondertekenen het. Uw werkgever stempelt de aanvraag met een bedrijfsstempel. U neemt het volledig ingevulde, ondertekende en gestempelde aanvraagformulier mee naar de balie.

  Hoe lang duurt het voordat mijn verklaring omtrent gedrag klaar is?

  U ontvangt uw verklaring omtrent het gedrag maximaal 4 weken na het indienen van uw aanvraag. De verklaring wordt aan uw huisadres toegestuurd. Heeft u een adres in het buitenland dan kan de verklaring naar een door u opgegeven adres toegestuurd worden in binnen- of buitenland.

 • Wat is nodig bij een aanvraag?

  Bij uw aanvraag voor een verklaring “omtrent het gedrag” neemt u het volledig ingevulde, gestempelde en ondertekende aanvraagformulier en uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee. Indien u gemachtigd bent dan neemt u een brief mee waarin staat dat u gemachtigd bent met een geldig legitimatiebewijs van de machtigingsgever mee.

 • Wat kost het?

  De kosten voor een VOG zijn € 30,05

 • Contact

Naar boven