Terug naar het overzicht

Bermen maaien maandag van start

Vanaf maandag 17 juni begint in opdracht van de gemeente de eerste jaarlijkse maaironde van de bermen op het eiland. Halverwege juni is de beste periode om te maaien. De grootste voorjaarsbloei heeft dan plaatsgevonden en de planten hebben hun zaden gezet. Na de volgende bloei, naar verwachting eind september, zal de tweede maaibeurt plaatsvinden.

Vooruitlopend op het maaien wordt er zoals gebruikelijk een ecologisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar bijzondere planten en invasieve soorten. Er wordt gezorgd dat deze plekken worden afgebakend zodat deze niet worden gemaaid.

Op enkele locaties zijn of worden de bermen al gemaaid. Dit gebeurt vanwege verkeersveiligheid of werkzaamheden die daar plaatsvinden.

‘Tuunwallen’ nemen functies over

De gemeente maait zo’n 430 kilometer bermen. Onze bermen kennen veel inheemse plantensoorten en zijn voor veel bijen en insecten een belangrijke voedselplaats. Door pas halverwege juni te maaien ondersteunen we de natuur. De meeste planten zijn dan uitgebloeid en de zaden zijn uitgevallen. Na het maaien van de bermen nemen op een flink deel van het eiland de tuinwallen de functie van het voedselparadijs voor insecten over.

De tuinwallen worden nog niet gemaaid, zodat de bijen en insecten daar verder beschutting kunnen vinden en voedsel kunnen zoeken.

Afvoeren maaisel & al gemaaide bermen

De ideale omstandigheden voor het maaien wordt bereikt door – tot maximaal een week na maaien – het maaisel af te voeren. Hierdoor verschraalt de bodem, wat zorgt voor minder grassen en meer bloeiende plantensoorten. Waar maaisel blijft liggen nemen stikstofminnende planten het snel over. Deze zijn veel minder interessant voor bijzondere insectensoorten.

Zelf bijdragen aan biodiversiteit

Ook kunt u zelf bijdragen aan de biodiversiteit op Texel. Houdt uw tuin groen en maai delen van uw gazon minder vaak. Zo houden we Texel groen en ondersteunen we de flora en fauna op het eiland.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.