Terug naar het overzicht

Binnendijkse weg Lancasterdijk als omleiding Postweg

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Met ingang van dinsdag 6 december wordt de binnendijkse weg langs de Lancasterdijk tijdelijk opengesteld voor eenrichtingsverkeer vanaf de Stengweg tot de Stuifweg. Hiermee wordt de verkeersdruk op De Stengweg verminderd, wat een verzoek was vanuit De Cocksdorp tijdens de dorpenronde.

De Stengweg blijft open in twee richtingen maar gemotoriseerd verkeer in zuidelijke richting heeft nu een alternatieve weg. De Postweg is in de weken rond Kerstmis en de jaarwisseling tijdelijk weer toegankelijk voor alle verkeer.

Vervolgens dicht de gemeente in de week van 9 t/m 13 januari de gaten in de bermen van De Stengweg. Na de oplevering van de Postweg in mei 2023 worden de bermen voorzien van graskeien.

Meer weten over de Postweg? Zie www.opwegnaarnoord.nl.