Terug naar het overzicht

Conclusie coaches plastic afvalscheiding: Op de goede weg, ruimte voor verbetering

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Eind mei hebben HVC-afvalcoaches een bezoek gebracht aan Texel. De afvalcoaches gaven voorlichting over het scheiden van plastic afval en hebben het afval in de oranje containers gecheckt. De conclusie: veel Texelaars zijn op de goede weg, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Het ingezamelde plastic afval (verpakkingen, blik en drinkpakken) is op Texel met grote regelmaat ‘vervuild’. Wethouder Edo Kooiman: “De winst die we hier kunnen behalen, moeten we pakken, samen met inwoners en bedrijven.”

Vervuild met harde plastics en landbouwfolie

De actie, een gezamenlijk initiatief van HVC en de gemeente Texel, maakt wederom duidelijk dat met name het plastic afval uit het buitengebied met grote regelmaat ‘vervuild’ is met spullen die niet bij het plastic afval horen. Het gaat om flinke hoeveelheden bedrijfsafval, harde plastics, worteldoek, landbouwfolie en -netten bijvoorbeeld. Het gevolg is dat de betreffende vracht met plastic, blik en drinkpakken volledig wordt afgekeurd. Een vracht weegt ongeveer 500 kilo.

Boete voor afgekeurde vrachten  

Hoewel in verschillende gemeenten binnen het HVC-verzorgingsgebied plasticvrachten worden afgekeurd, ligt die hoeveelheid op Texel fors hoger. De afgelopen maand is bijvoorbeeld 15% van de totale hoeveelheid Texels plastic afval afgekeurd, in andere gemeenten is dat gemiddeld maximaal 5%. In het eerste kwartaal is 20 ton Texels plastic afval afgekeurd. Een ton afgekeurd afval kost de gemeente €450. Dit bedrag bestaat uit €225 afkeur- en verbrandingskosten en €245 aan vermeden inkomsten voor brongescheiden plastic, blik en drinkpakken.

Ook binnen de bebouwde kom

Ook in containers binnen de bebouwde kom zijn restafval, glas, papier, karton en andere zaken aangetroffen. Containers die te veel vervuild waren, zijn niet geleegd. Waar mogelijk hebben de afvalcoaches de inwoners verteld welke zaken er niet bij het plastic horen. In andere gevallen is een label op de container geplakt. Deze labels bleken helaas ongeschikt voor het geven van een toelichting. Bij een eventuele volgende actie met afvalcoaches wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

”Hergebruik zorgt voor minder verbranding”

De gemeente en HVC schroeven de voorlichting aan inwoners en bedrijven op in de hoop een verbetering aan te brengen. Wethouder Edo Kooiman: “Ik ben blij dat een groot aantal Texelaars zich inzet voor een correcte afvalscheiding. Thuis afval scheiden levert immers de beste kwaliteit afval voor hergebruik op en zorgt ervoor dat we minder verbrandingsovens in hoeven te zetten. Maar de winst die we hier kunnen behalen, moeten we pakken. Samen met inwoners en bedrijven.”

Wat mag er in de plasticbak?

Een gemiddeld gezin heeft per week een grote zak vol plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Bij twijfel of iets in de plasticbak mag, tipt HVC: stel jezelf drie vragen. Is het een verpakking, is het leeg en komt het uit de keuken of badkamer? Dan hoort het bij plastic, blik en drinkpakken. Uitzondering zijn spuitbussen, hier kunnen nog restjes drijfgas in zitten en horen daarom bij het restafval.

Waarom is plastic scheiden zo belangrijk?

Door thuis al plastic, blik en drinkpakken te scheiden, kunnen deze grondstoffen hergebruikt worden tot nieuwe producten. Steeds meer producten bestaan voor 100% uit gerecycled plastic: vuilniszakken, bermpaaltjes, flacons, bierkratten en deurmatten bijvoorbeeld. Als plastic afval te veel verkeerde materialen bevat, kan het niet meer gerecycled worden. Een vracht plastic afval die wordt afgekeurd, wordt verbrand met het restafval.

Meer over plastic afval scheiden

Check de afvalwijzer of kijk op de website van HVC voor een volledig overzicht en uitgebreide informatie.