Terug naar het overzicht

Eenmalige subsidie sport

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sportorganisaties die aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie sport. De gemeenteraad heeft een subsidiebudget van € 35.000,00 beschikbaar gesteld, naast de jaarlijkse subsidie. De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud aan sportaccommodaties en voor sportactiviteiten.

Groot onderhoud

Stichtingen of verenigingen die op Texel zijn gevestigd komen in aanmerking voor een subsidie voor groot onderhoud aan sportaccommodaties. Zij moeten een volledige rechtsbevoegdheid en een statutair vastgelegde sportieve doelstelling hebben.

Hoogte van de subsidie

Deze bedraagt het tekort op de begroting tot maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt daarnaast maximaal € 20.000,00.

Incidentele sportactiviteiten, zoals een toernooi of kampioenschap

Verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen komen in aanmerking voor deze subsidie. Ook als zij niet op Texel zijn gevestigd. De activiteiten moeten wel op Texel plaatsvinden en ten goede komen aan de inwoners van Texel.

Hoogte van de subsidie

Het tekort op de begroting tot maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten en daarnaast maximaal € 15.000,00.

Subsidie aanvragen

Ga naar eenmalige subsidie – Texel en kies voor ‘subsidie voor sport’.

Let op: de activiteiten of werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt, mogen nog niet zijn gestart op het moment van het indienen van de aanvraag.

Meer weten?

Kijk op Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022 op overheid.nl of neem contact op via telefoonnummer 140 222 of gemeente@texel.nl.