Terug naar het overzicht

Eigen website voor haven Oudeschild

De haven van Oudeschild heeft sinds kort een eigen website: havenoudeschild.nl. Op deze site staat alle relevante en actuele informatie over de Texelse haven.

Bron van informatie

Wie een kijkje neemt op havenoudeschild.nl, vindt onder meer het laatste nieuws over wat zich afspeelt op, in en rond de haven, informatie over de wind, waterstanden, liggeld, servicekosten en links naar gerelateerde informatie. Een handige plattegrond biedt informatie over het wat en waar in de haven. Ook is een overzicht van de faciliteiten opgenomen.

Werk- en pleziervaart

Haven Oudeschild is een gemeentehaven. De haven bestaat uit de Noorderhaven, de Zuiderhaven en de Werkhaven. De haven is al eeuwenoud en heeft vaste en passantenligplaatsen voor visserij, cruisevaart, bruine vloot, werk- en vrachtschepen. De haven fungeert ook als doorvaart voor de pleziervaart naar de jachthaven Waddenhaven Texel.