Terug naar het overzicht

Gemeente Texel maakt samen met andere overheden impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Met een feestelijk ondertekenmoment is op 24 november het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. Wethouder Rikus Kieft ondertekenende samen met 63 andere deelnemers het manifest. Gemeente Texel zegt daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog heeft voor de maatschappelijke impact.

Ook al voor deze ondertekening is er op Texel aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Mooie voorbeelden van projecten zijn onder andere de aanleg van de nieuwe riolering waarbij gebruik is gemaakt van 100% gerecycled kunststof; de realisatie van het Skoolplein waarbij klimaatneutraal, circulair, milieu, biodiversiteit en social return zijn meegenomen in de uitvraag en de energieneutrale openbare verlichting op Texel. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met de Bolder, indien mogelijk lokaal ingekocht, rijdt gemeentewerken in elektrische voertuigen en wordt er gebruik gemaakt van refurbished iPads en laptops.

Sustainable Development Goals

Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. Zij committeren zich hiermee aan het toepassen van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Op deze manier werken de Manifestpartijen aan maatschappelijke doelen op de volgende gebieden: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN.

85 miljard euro

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf met een symbolische druk op de knop het officiële startsein voor het Manifest. Heijnen “Ik ben trots om het manifest officieel af te mogen trappen. Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Door hierbij altijd na te denken over de gemaakte keuzes, kunnen we echt het verschil maken. Zo gaan we bij het versterken van onze dijken en sluizen de komende jaren circulair te werk. Denk aan stenen, grondgebruik, hergebruik van materialen enzovoorts. En we gaan als Rijk voor onze tienduizenden ICT-werkplekken de markt uitdagen op het gebied van circulariteit, door vol in te zetten op gerecyclede materialen.”

Actieplan

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt.