Terug naar het overzicht

Herinrichting deel Elemert: omleiding naar centrum

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het deel van de Elemert tussen de Warmoesstraat en de Keesomlaan in Den Burg wordt heringericht. Aanleiding is de slechte staat van  het trottoir aan de westzijde, veroorzaakt door wortelopdruk door een aantal waardevolle bomen. Het trottoir en de rijbaan komen hier op dezelfde hoogte te liggen, zoals bij het deel Elemert tussen de Warmoesstraat en de Parkstraat.

Aannemer Strukton start op 19 april met de werkzaamheden, die naar verwachting vier weken in beslag nemen. Deze uitvoeringsperiode is gekozen omdat vanwege de levering van materialen niet eerder gestart kon worden; later was vanwege de veiligheid van de weg en de drukte in het seizoen ook geen optie.  Tijdens de werkzaamheden wordt voor autoverkeer een omleiding ingesteld naar het centrum van Den Burg.

Plantsoen met vaste planten

Rond de waardevolle bomen vervalt het voetpad: het trottoir aan de oostzijde wordt lager gelegd, maar blijft intact. Op de plaats van het trottoir aan de westzijde wordt rond de bomen een plantsoen met vaste planten ingericht.

Inritconstructie

Om te zorgen dat de straat veilig blijft in de nieuwe situatie, wordt bij de kruising met de Keesomlaan een inritconstructie gemaakt. Dit is een verhoogde inrit, ook wel een eenzijdige drempelconstructie genoemd.  

Omleiding naar het centrum

Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Elemert niet bereikbaar. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd. Doorgaand verkeer kan het centrum van Den Burg bereiken via de omleiding Keesomlaan – Schilderend – Weverstraat – Parkstraat (eenrichtingsverkeer wordt hier tijdelijk opgeheven).

Meer informatie over deze en andere werkzaamheden?

Kijk op www.texel.nl/wegwerkzaamheden. Houd ook onze Facebook– en Instagrampagina in de gaten.