Terug naar het overzicht

Het belang van het scheiden van afval

Het scheiden van afval is belangrijk voor het milieu. Wanneer het afval niet goed gescheiden wordt, kan het niet goed verwerkt worden. Verkeerd afval in de groenafvalbak zorgt ervoor dat het niet meer geschikt is voor compostering. Plasticafval met ander vuil erin kan niet goed gerecycled worden. Hierdoor moeten grote hoeveelheden afval alsnog verbrand worden, wat slecht is voor het milieu.

Verkeerd gesorteerd afval zorgt voor extra werk en kosten. Medewerkers moeten het afval handmatig sorteren, wat tijdrovend en duur is. Daarnaast zorgt het voor meer vervuiling en een hogere CO2-uitstoot door extra verwerking.

Alleen juist gevulde afvalcontainers worden geleegd

De gemeente treft regelmatig problemen aan met onder andere de oranje afvalbakken tijdens de ophaaldienst. De bakken zijn dan te col, zwaar of verkeerd gevuld met afvalstoffen die niet thuishoren in de betreffende afvalbak. Om eerder genoemde redenen leegt de gemeente deze bakken niet en laat ze staan. In dit geval hangt de gemeente een label aan de container. Hierop wordt aangegeven wat de reden is voor het niet legen van de bak.

De eigenaar dient de niet-geleegde bak terug te halen en het afval op de juiste manier te scheiden. Scan de QR-code op de label of kijk op de website van de gemeente wat wel/niet in welke afvalbak thuishoort. Bij een eerstvolgende ophaaldienst kan de bak, nu op de juiste wijze gevuld, weer aan de weg gezet worden. Dit zorgt ervoor dat de verwerking zonder hinder kan doorgaan, is beter voor het milieu en bespaart extra kosten.

Gele plastic afvalzakken

Daarnaast komt het vaak voor dat inwoners niet de daarvoor bestemde gele plastic afvalzakken gebruiken voor het verzamelen van plastic, blik en drinkkartons (PBD). Hierdoor gebeurt het met regelmaat dat plastic afval tijdens een leging verwaaid. Gebruik dus voor het verzamelen van plastic de daarvoor bestemde gele afvalzakken. Deze zijn af te halen bij verschillende supermarkten. Op de website van de gemeente staat een lijst met locaties waar deze gratis gele plastic afvalzakken op te halen zijn. Ook worden de bakken soms bij harde wind al vroeg aan de weggezet waardoor ze kunnen omwaaien en ook op deze manier het afval verspreid raakt. Ook hier een verzoek van de gemeente aan de inwoners om bij harde wind de oranjebak pas kort voor de ophaalronde bij de weg te zetten.

Samen zorgen wij voor een schoon Texel!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.