Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheiding voor Janneke Boon-Dijksen

Museum Waelstee vierde vandaag haar 50 jarig jubileum. Tijdens deze viering reikte waarnemend-burgemeester Rob van der Zwaag een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw J. Boon-Dijksen, een trouwe vrijwilliger bij het museum.

Door haar vrijwilligerswerk als bestuurder en vrijwilliger komt mevrouw Boon in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat ze zich zo enorm inzet voor museum Waelstee was het 50 jarig jubileum een passende gelegenheid om de onderscheiding uit te reiken. Hiermee werd ook de waardering voor alle vrijwilligers getoond.

Bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Cultuurhistorisch museum Waelstee

Vanaf 2009 is mevrouw Boon vrijwilliger bij het museum. Ze is verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van de bezoekers van het museum. Zij maakt het balie/rondleidingschema en evalueert regelmatig met de vrijwilligers of alles nog naar tevredenheid gaat. Mevrouw Boon werft nieuwe vrijwilligers, werkt ze in en zorgt ervoor dat jubilea van de vrijwilligers passend wordt gevierd. Ook doet ze de bestellingen voor de winkel en de “kantine”. Ze wast de handdoeken, verzorgt de bloemen op de tafels en maakt het voorhuis schoon. In de winterperiode helpt ze mee met het schoonmaken van het hele museum. Mevrouw Boon staat altijd klaar voor bezoekers, de vrijwilligers en het bestuur en ze is altijd even positief.

Meer dan 49 jaar vrijwilliger

Naast haar werk voor Waelstee was mevrouw Boon 49 jaar actief voor het Koningin Wilhelminafonds. Zij was wijkhoofd, organiseerde de collectie op Texel en onderhield de contacten met het bestuur. Ze collecteerde zelf ook mee. Ook was zij bestuurslid van Tesselhuus en Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu. Ze is al meer dan 15 jaar lid van stembureau Bethel en betrokken bij alle verkiezingen in de gemeente Texel. Bij de KNRM helpt ze regelmatig mee als er publieksactiviteiten zijn. Zij staat dan bijvoorbeeld samen met haar dochter Annemarie achter de kraam met KNRM artikelen.