Terug naar het overzicht

Michiel Uitdehaag herbenoemd voor 2e termijn burgemeester van Texel

Vandaag, woensdag 19 januari, werd Michiel Uitdehaag beëdigd als burgemeester van Texel bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van zes jaar. De beëdiging vond plaats door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland.

Zijn benoeming werd overschaduwd door het overlijden van het zeer gewaardeerde gemeenteraadslid Dries Veltkamp van PvdA pro Texel.