Terug naar het overzicht

"Pleegzorg is iets moois: je bent heel belangrijk in het leven van een kind"

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Toen Sandra en Jet nog maar een paar maanden oud waren, kwamen ze bij hun pleegouders op Texel wonen. Hier hebben ze een fijne jeugd gehad. Met heel veel andere kinderen om hen heen, want hun pleegouders hebben twee oudere adoptiekinderen én zijn ook een adres voor crisisopvang geweest. Inmiddels zijn Sandra en Jet volwassen. Contact met hun biologische moeder hebben ze niet, maar wel veel met andere familieleden van hun biologische ouders. En dat is fijn. Wethouder Remko van de Belt sprak hen in het kader van de Week van de Pleegzorg.

Waar moeten goede pleegouders volgens jullie aan voldoen?

“Pleegouders moeten zelf heel steady zijn zodat zij de kinderen rust kunnen bieden. Daarnaast moeten ze heel duidelijk zijn. Regelmaat bieden en daar streng in zijn. Zeker in het begin hebben kinderen daar echt behoefte aan, dat helpt ze.” 

Waarom zou iemand pleegouder moeten worden? 

Sandra: “Omdat het nodig is. Omdat kinderen anders bijvoorbeeld in een woongroep moeten opgroeien. En dan mis je zoveel: opgroeien in een gezin, gezinswarmte. Al die dingen die voor andere kinderen normaal zijn.” 
Jet: “Ik heb soms het gevoel dat pleegzorg in een slecht daglicht staat. Dat is jammer en onterecht. Het is juist iets heel moois. Maar ik weet zelf niet of ik er steady genoeg voor ben. Daar moet je wel eerlijk in zijn.”

Sandra: “Veel mensen zien ertegenop omdat ze het moeilijk vinden afscheid te moeten nemen van een pleegkind. Zo moet je dat niet zien denk ik. Je bent even heel belangrijk voor een kind en helpt het weer in de goede richting te krijgen. Dat is waar het om gaat.”

3 t/m 10 november: Week van de Pleegzorg

Elk jaar organiseert Jeugdzorg Nederland de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Ruim 800 kinderen wachten op een passende plek in een pleeggezin. Zij krijgen wel hulp, maar nog niet de best passende hulp. Daarom zoekt Jeugdzorg gezinnen om kinderen een veilig thuis te bieden waar ze zichzelf mogen zijn en zich kunnen ontplooien. Meer informatie? www.pleegzorg.nl.

Online informatieavond

In Noord-Holland werken verschillende pleegzorgorganisaties samen. Zij organiseren een online informatieavond op dinsdag 16 november om 19.30 uur. Lees meer, meld je aan en ontdek wat jij voor een kind in de buurt kunt betekenen!