Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken woningbouw geactualiseerd

Stichting Woontij, Bewonersvereniging Texel en gemeente Texel hebben de geactualiseerde volkshuisvestelijke prestatieafspraken (tm 2025) ondertekend. In de prestatieafspraken is onder andere rekening gehouden met de bouw 224 sociale huurwoningen. Wethouder van de Belt: “Naast nieuwbouw zijn we tot afspraken gekomen over renovatie, verduurzaming, verkoop, huisvesting van specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en leefbaarheid. Daarbovenop zijn er nieuwe afspraken waaraan gewerkt wordt. Zoals bijvoorbeeld de wens voor circa 100 tijdelijke woningen op de locatie Marsweg.”

Naast de gemaakte prestatieafspraken wordt gewerkt aan nieuwe afspraken die lopende de termijn toegevoegd worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de wens voor circa 100 tijdelijke woningen op locatie Marsweg Noord. Woontij voert hiervoor momenteel een haalbaarheidsstudie uit. Ook worden er 20 studio’s gebouwd als uitbreiding van de campus Texel Academy. Het streven is dat de studio’s nog dit najaar in gebruik genomen kunnen worden.

Verduurzaming & herontwikkeling

Op sommige locaties is vervanging door nieuwbouw de mogelijkheid om duurzame woningen te bouwen die aansluiten bij de vraag. Zoals voor de 14 appartementen in De Houtmanstraat in Oudeschild alsook 50 appartementen van Starkenburgh in Den Burg. Voor dergelijke ingrijpende processen voor bewoners zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding.

Verkoop & doorstroom

Verkoop van huurwoningen biedt een deel van de financiën voor de noodzakelijke verduurzaming en de nieuwbouw. Daarnaast biedt dit starters een mogelijkheid tot het kopen van een huis. Hierbij wordt ook een Koopstartkorting van 20% op de vraagprijs geboden door Woontij aan kandidaat kopers die een te laag inkomen voor financiering hebben. Omdat huurders voorrang krijgen bij een dergelijke verkoop draagt dit ook bij aan doorstroming.