Terug naar het overzicht

Producenten windwokkels gezocht

De gemeente Texel werkt aan een duurzaam Texel en start begin 2024 met een pilot Windwokkels. Het is de bedoeling om op een aantal plekken op Texel windwokkels neer te zetten en op deze manier te testen wat windwokkels aan energie opleveren.

De gemeente zoekt daarom eigenaren van bedrijfslocaties op Texel en producenten van windwokkels die aan deze pilot mee willen doen. Momenteel zijn er voldoende aanmeldingen van eigenaren van een bedrijfslocatie. Producenten van windwokkels, die mee willen doen aan deze pilot, kunnen zich nog steeds aanmelden tot maandag 25 september 2023.   

Doel pilot

De pilot start begin 2024 en duurt twee tot drie jaar. Het doel van de pilot is naast het opwekverhaal van stroom de Texelse omstandigheden van zon/zout/wind in kaart te brengen en wat dit betekent voor slijtage op de windwokkel. Verder wordt ook bekeken hoe de windwokkels op een goede manier ruimtelijk in de omgeving kunnen worden ingepast.

Meer informatie en aanmelden pilot Windwokkel

Bent u een producent van windwokkels? En wilt u mee doen aan deze pilot en/of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar duurzaam@texel.nl. Doe dit vóór maandag 25 september 2023. We hopen op veel aanmeldingen. Samen werken we aan een duurzaam Texel.

De gemeente maakt begin oktober 2023 een selectie van de verschillende aangeboden locaties en windwokkels. Verschillende criteria zullen hierin worden meegenomen.