Terug naar het overzicht

Raadsinformatieavond Toeristisch Toekomstplan op 15 juni

Dinsdag 15 juni is er van 19.30 – 23.00 uur een Raadsinformatieavond over het Toeristisch Toekomstplan.

Het doel van deze bijeenkomst is om de raad te informeren over de gemeenschappelijke waarden en denkrichtingen die tot op heden tot stand zijn gekomen en deze toe te lichten. Daarnaast krijgt de raad beter inzicht in informatie die verzameld is en hoe dit wordt toegepast om te komen tot een Toeristisch Toekomstplan. Ook wordt er ingegaan op de ambitie voor de toekomst en de strategische prioriteiten om dit te bereiken.

De avond is openbaar maar vanwege corona nog zonder publiek.