Terug naar het overzicht

Reconstructie fietspad Tureluur/Schettersweid van start

[Bron foto: Gerard Timmerman / Texelse Courant]
De reconstructie van het fietspad door natuurgebied de Tureluur en Schettersweid is vandaag 12 september gestart. Het nieuwe fietspad kan naar verwachting komend voorjaar (voor het broedseizoen) weer in gebruik genomen worden. Het te reconstrueren en gedeeltelijk te verleggen fietspad wordt uitgevoerd in combinatie met een natuurherstelproject van Staatsbosbeheer. Het fietspad wordt direct na de halve marathon van Texel opgebroken en is gedurende de winter gesloten voor verkeer.

Veilig en aantrekkelijk

Het nieuwe fietspad wordt verbreed tot 3 meter en uitgevoerd in duurzaam beton. Omdat de grondwaterstand in het gebied wordt verhoogd, komt het nieuwe fietspad hoger te liggen. Door de meanderende vorm wordt het nieuwe fietspad een stuk aantrekkelijker. Fietsers kunnen straks voor een gedeelte via een aantal bruggetjes het natuurgebied doorkruisen. De werkzaamheden hiervoor zijn vandaag gestart. Die bestaan uit het kappen van bomen en de start van plagwerkzaamheden in de Schettersweid.

Afsluiting

Het fietspad is vanaf heden afgesloten. Direct na de Texelse Halve Marathon wordt het bestaande fietspad ook daadwerkelijk opgebroken. De komende maanden wordt er geplagd en vinden grondwerkzaamheden plaats. In het vroege voorjaar van 2024 wordt het fietspad in beton gegoten’ Afhankelijk van de werkzaamheden is het ook noodzakelijk af en toe de Ploegelanderweg af te sluiten voor doorgaand verkeer.  Het streven is het nieuwe fietspad ruim voor het  broedseizoen (maart 2024) weer in gebruik te laten nemen.

Onderdeel herstel fietspadenbestand

Het fietspad maakt onderdeel uit van de fietspaden die door de gemeente Texel in beheer en onderhoud zijn overgenomen van Staatsbosbeheer. Van de ruim 32 kilometer te reconstrueren fietspaden is ondertussen zo’n 24 km gerealiseerd. Deze winter wordt het laatste deel fietspaden vernieuwd.

Biodiversiteit en zoet water

Het te reconstrueren en deels te verleggen fietspad in dit gebied maakt onderdeel uit van een natuurherstelproject van Staatsbosbeheer. In de Tureluur en Schettersweid wil Staatsbosbeheer de omstandigheden voor waardevolle soorten verbeteren, de biodiversiteit vergroten en langer zoet water vasthouden. Het fietspad verschuift in de bosrand om een robuuster stuk natuur te vernatten dat dan niet meer in tweeën wordt geknipt door een fietspad. “Dit gebied heeft alles in zich om te ontwikkelen tot duinblauwgrasland en dat is heel zeldzaam”, aldus Staatsbosbeheer.

Subsidie Provincie Noord-Holland

Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond het natuurherstelproject – gefinancierd door de provincie Noord-Holland – eind van dit jaar afgerond. Het nieuwe fietspad is komend voorjaar gereed. Ook hiervoor is de provincie Noord Holland gevraagd een subsidie bij te dragen. De gemeente Texel voert het gecombineerde project namens beide partijen uit.