Terug naar het overzicht

Reddingsplan voor de historische scheepswrakken in de Waddenzee

De gemeenten Texel, Hollands Kroon en Den Helder hebben aan de nieuwe minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een oproep gestuurd. Hierin wordt gevraagd om meer en permanente aandacht voor de historische scheepswrakken op de bodem van de Waddenzee. Na de vondst van het monumentale Palmhoutwrak in 2015 zijn de gemeentes zich ervan bewust van het nationale belang van deze culturele erfenis. De gemeenten zijn echter niet toegerust op de zorg hiervoor. De zorg is groot omdat door allerlei factoren als eb, vloed en paalwormen de scheepwrakken ongezien zullen verdwijnen. Daarom hebben zij aan de minister gevraagd om de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die het duikend onderzoek naar de wrakken doet en over veel kennis beschikt, een reddingsplan voor de wrakken in de Waddenzee te laten maken. De gemeenten wachten met interesse op het antwoord van de minister.

Bijlage:

  1. Brief aan de Minister
  2. Kaart van de Westelijke Waddenzee met locaties van de wrakken.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.