Terug naar het overzicht

Start aanleg drainagesysteem SV De Koog

Vanmorgen is de gemeente gestart met  de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een drainagesysteem onder de sportvelden van SV De Koog. Afgelopen tijd was het veld regelmatig niet bespeelbaar door de vele neerslag en het water dat op de velden bleef staan.

Samenwerking Staatsbosbeheer, gemeente Texel en SV De Koog

Staatsbosbeheer als eigenaar van het gebied moest hier toestemming voor geven. Gemeente Texel heeft ter voorbereiding op de drainage de grasmat verwijderd, SV De Koog de doelen en de reclameborden. Een mooie samenwerking tussen SV De Koog, gemeente Texel en Staatsbosbeheer die vandaag is bekrachtigd door Wethouder Hooijschuur namens gemeente Texel, Kees Hin namens Staatsbosbeheer en namens SV de Koog Andries Kuip, Wouter Kuip, Yoni Houwing en Robin Schoo.

Drainagesysteem aangesloten op hemelwaterriool

Volgende week dinsdag wordt de daadwerkelijke drainage aangelegd. Deze wordt dit najaar aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool dat dan wordt aangelegd in de Boodtlaan. Het water wordt afgevoerd in het watersysteem rondom De Koog. Planning is dat het A-veld weer speelklaar is voor het volgende voetbalseizoen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.