Terug naar het overzicht

Start landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Bron: In Control of Alcohol & Drugs

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders, daar zijn we ons wel van bewust. Maar nog niet zo als het gaat om het drinken van alcohol. Voor kinderen die volwassenen zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijker. Drink daarom geen alcohol als kinderen en jongeren erbij zijn. Met deze boodschap start volgende week de landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’. Het doel: ouders en andere opvoeders bewust maken van hun voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. Ter gelegenheid van deze campagne organiseert In Control of Alcohol & Drugs op donderdag 4 november een webinar voor ouders en opvoeders uit de regio Noord-Holland Noord.

De campagne

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind doet ertoe. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

De Alliantie Alcoholbeleid Nederland wil daarom de boodschap ‘Zien drinken doet drinken’ onder de aandacht brengen. Vanaf maandag 1 november wordt landelijk in (sociale) media campagne gevoerd met foto’s en filmpjes die bedoeld zijn om ouders aan het denken te zetten: jonge kinderen die samen “gezellig” aan de keukentafel een wijntje opentrekken omdat ze even moeten ontspannen. Het idee is dat veel ouders zich wel in deze situaties kunnen herkennen. Door kinderen hetzelfde gedrag te zien vertonen wordt ouders zich bewust van het effect van alcohol drinken in hun bijzijn.

Jongeren en alcohol in Noord-Holland Noord

In onze regio is nog ruimte voor verbetering als het gaat om het terugdringen van vroeg en overmatig drinken onder jongeren. Cijfers uit de jongvolwassenenmonitor van GGD Hollands Noorden laten zien dat in Noord-Holland Noord de gemiddelde leeftijd waarop kinderen beginnen met alcohol drinken rond de 15 jaar is. Van de minderjarigen die drinken is 47,6% een bingedrinker omdat zij grote hoeveelheden alcohol drinken per gelegenheid. De meerderheid van de ouders vindt het bovendien goed dat zijn of haar minderjarige kind alcohol drinkt (58,4%).

Online ouderavond

Om bewustwording te vergroten en ouders te ondersteunen, organiseren In Control of Alcohol & Drugs, de GGD en Brijder Jeugd op donderdagavond 4 november een webinar voor ouders en opvoeders met kinderen op het primair onderwijs. Daar wordt besproken hoe jouw invloed als ouder werkt en hoe je dit inzet om je kind te laten opgroeien tot een zelfstandige en weerbare tiener, ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Het webinar begint om 19:30 uur, aanmelden kan gratis via interventiesgezondheid@ggdhn.nl of www.incontrolofalcoholendrugs.nl.

In Control of Alcohol & Drugs

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ. Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.