Terug naar het overzicht

Stichting Buitenplaats Brakestein ontvangt Erfgoedprijs 2023

Stichting Buitenplaats Brakestein heeft tijdens de opening van de Open Monumentendag 2023 afgelopen zaterdag uit handen van wethouder Remko van de Belt de Erfgoedprijs 2023 mogen ontvangen. De prijs, ter waarde van € 2.023,-, werd uitgereikt voor haar unieke bijdrage voor het behoud van het Texels erfgoed door hun inzet en herstel van de 17e-eeuwse tuinen van Buitenplaats Brakestein.

Buitenplaats Brakestein

De Stichting Buitenplaats Brakestein is opgericht in januari 2019. De stichting heeft als doel om de tuinen van de voormalige Texelse buitenplaats Brakestein te herstellen, open te stellen en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van Texel. De restauratie van de 17de-eeuwse tuin van Brakestein staat los van de verbouwing van het pand Brakestein. De impact van de activiteiten van de stichting is uniek voor het behoud van Texels erfgoed. Dit blijkt uit de belangeloze inzet en energie die al enige tijd wordt gestoken in het herstel van de 17e-eeuwse tuinen te herstellen op eigen initiatief. De kwaliteit van het herstel van de Buitenplaats Brakestein is terug te zien in de deskundigheid die in het bestuur van de stichting zit. De Buitenplaats Brakestein is daarnaast publiek toegankelijk en de stichting heeft ook als doel om zoveel mogelijk informatie te verstrekken middels hun website, publicaties en evenementen. Daarmee bereikt de stichting op lokaal en regionaal niveau bewoners en bezoekers van het eiland. Omdat het herstel van de Buitenplaats Brakestein nog volop in ontwikkeling is, is er nog veel potentie voor de toekomst.

Op voordracht van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het college daarom besloten middels het uitreiken van de Erfgoedprijs 2023 hun waardering uit te spreken voor de gedrevenheid, betrokkenheid, oog voor kwaliteit en historische verantwoorde reconstructie van de stichting.

Erfgoedprijs Texel

De Erfgoedprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een organisatie of project dat in belangrijke mate bijdraagt aan het behoud, ontwikkelen en/of toegankelijk maken van het Texelse cultureel erfgoed. In 2018 heeft het toenmalige college de Cultuurprijs en Erfgoedprijs in het leven geroepen om kunst, cultuur en erfgoed op Texel publiekelijk te ondersteunen.