Terug naar het overzicht

STIFT draagt bij aan reconstructie fietspaden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) heeft een bedrag van € 272.743,- toegekend aan de gemeente voor de reconstructie van diverse fietspaden op het eiland. Het bestuur van STIFT hecht grote waarde aan goede voorzieningen voor de toerist op het eiland. Veilige en toegankelijke fietspaden maken daar een belangrijk onderdeel van uit.

Fietseiland

Texel wil met de reconstructie van de fietspaden haar status als fietseiland benadrukken. STIFT geeft met deze bijdrage steun en waardering voor het besluit van de gemeente om het fietspadennet op het eiland duurzaam en veilig te maken. De goede afstemming op het hedendaagse snellere en bredere fietsverkeer draagt ook bij aan de toekenning.

De reconstructie van fietspaden wordt verdeeld over vier jaar, zogenoemde ‘clusters’. De bijdrage van STIFT is bedoeld voor het cluster 2021-2022. De gemeenteraad van Texel stelde voor dit jaarcluster € 2.416.000,- beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt € 1.050.000,-bij.

Clusters

De gemeenteraad besloot in 2020 het beheer en onderhoud van de fietspaden van Staatsbosbeheer over te nemen. Verspreid over vier jaar wordt ruim 30 kilometer fietspad uitgevoerd in duurzaam beton en waar mogelijk verbreed. De bijdrage van STIFT gaat naar de reconstructie van de fietspaden de langs Boodtlaan, Ruijslaan, Californiëweg, Randweg en de toegangswegen naar paal 15 en 17, die in de winter van 2021-2022 zijn gereconstrueerd. Het werk bevindt zich nu in de afrondende fase.

In totaal circa 7 kilometer fietspad rond De Koog wordt half april opgeleverd. Als eerste cluster werd in de winter van 2020-2021 onder meer het fietspad door de Eierlandse Duinen gereconstrueerd. Nu is het tweede cluster dus bijna klaar. De voorbereidingen voor 2022-2023 zijn vrijwel afgerond. Ook voor dit cluster wordt een beroep gedaan op STIFT.