Terug naar het overzicht

Texel maait de bermen nog even niet

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Texel beheert 430 kilometer bermen. De bloemen en grassoorten in deze bermen staan momenteel mooi in bloei. Voorlopig laten we dat nog even zo, want dat is goed voor de bijen, andere insecten en inheemse diersoorten. Medio juni starten we met de eerste maaironde van 2022.

Ecologische snelwegen

Onze bermen kennen veel inheemse plantensoorten en zijn voor veel dieren een belangrijke verblijfs- en voedselplaats. Daarnaast zijn het ook ‘ecologische snelwegen’ voor inheemse diersoorten, die zich zo tussen natuurgebieden verplaatsen.

Maaien en afvoeren

Een hoge diversiteit, met veel verschillende inheemse bloemen en planten, maakt een berm aantrekkelijk. De ideale omstandigheden bereiken we door de bermen te maaien en het maaisel een week later af te voeren. Een schrale bodem zorgt namelijk voor meer bloeiende plantensoorten. Waar maaisel blijft liggen, nemen stikstofminnende planten zoals brandnetel, braam en ridderzuring het al snel over. Die zijn veel minder interessant voor bijzondere insectensoorten.

Op Texel maaien we twee keer per jaar. De eerste maaibeurt vindt in de tweede helft van juni plaats. Dan heeft de grootste voorjaarsbloei plaatsgevonden en hebben de planten zaad gezet. Op een flink deel van Texel nemen daarna de tuinwallen de functie van verblijfs- en voedselplaats over. Na de belangrijkste bloei moet, voor het baggeren van de sloten, de tweede maaibeurt plaatsvinden. Dit is meestal in september.

Zelf bijdragen aan biodiversiteit

Om Texel als biodiverse parel te behouden, kunt u ook helpen. Ten eerste door de berm voor uw huis niet te maaien, maar ook door uw tuin groen te houden en een deel van uw gazon minder te maaien. Zo houden we Texel groen en helpen we flora en fauna.