Terug naar het overzicht

Vaccineren 12 tot 18-jarigen op Texel


Bron: GGD Hollands Noorden

Deze week heeft minister Hugo de Jonge op advies van de Gezondheidsraad besloten dat ook jongeren van 12 tot 18-jarigen, die dat willen, zich kunnen laten vaccineren tegen corona. Het vaccineren van jongeren zorgt voor directe en indirecte gezondheidswinst voor henzelf en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan. Net als bij de overige doelgroepen bestaat ook voor de jongeren de mogelijkheid om zich op het eiland te laten vaccineren. Volgende week ontvangen de jongeren een brief van de gemeente. Daarin staat een speciaal telefoonnummer vermeld waar een afspraak kan worden gemaakt.
Voor het vaccineren op het eiland zijn twee data bepaald. Dinsdag 13 juli is gereserveerd voor de eerste prik, dinsdag 17 augustus kan de tweede prik worden toegediend aan de doelgroep. Op 13 juli wordt geprikt in TXL Sporthal in Den Burg, op 17 augustus gebeurt dat in het gemeentehuis in Den Burg. Jongeren die op deze dagen niet beschikbaar zijn voor een vaccinatie op Texel, kunnen hun prik na afspraak halen op een van de andere vaccinatielocaties van GGD Hollands Noorden.

Op www.coronavaccinatie.nl/jongeren is meer informatie voor jongeren en hun ouders te vinden over de vaccinatie tegen het coronavirus.