Terug naar het overzicht

Vergadering van de raadscommissie op 1 en 2 juni

Dinsdag 1 juni om 19.00 uur en woensdag 2 juni 2021 om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten op dinsdag 1 juni om 19.00 uur onder andere:

  • Bespreking programmarekening;
  • Jaarrekening De Bolder;
  • Perspectiefnota:
  • Zienswijzen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van GGD HN, Omgevingsdienst NHN, Veiligheidsregio en GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA; Begrotingswijzigingen van Omgevingsdienst NHN en GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA.

Thema’s en agendapunten op woensdag 2 juni om 19.30 uur onder andere:

  • Vaststellen verklaring van geen bedenkingen centraal voorzieningengebóuw aan de Vuurtorenweg;
  • Besluitvorming Regionale Energie Strategie 1.0;
  • Vaststellen regionale strategie klimaatadaptatie;
  • Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021.

Meekijken met de vergadering en agendapunten

U kunt deze vergadering thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5). Deze vergaderingen kunt u door de corona maatregelen niet volgen in de raadszaal.

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222).