Terug naar het overzicht

Vraag nu de jaarlijkse subsidie 2025 aan!

Op Texel gevestigde verenigingen of stichtingen die doorlopende activiteiten organiseren op het gebied van sport, kunst en cultuur of maatschappelijk welzijn (deelname aan de samenleving, jeugd en/of gezondheid) kunnen de jaarlijkse subsidie aanvragen. De sluitingsdatum is 1 juli 2024.

De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die hoofdzakelijk zijn gericht op inwoners van de gemeente Texel en aansluiten bij het gemeentelijk beleid. De subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de organisatie, voor kosten die behoren tot de reguliere exploitatie.

Digitaal aanvragen

U kunt de aanvraag digitaal indienen via www.texel.nl/jaarlijksesubsidie.

Vragen?

Voor vragen of hulp bij het invullen van de aanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0222 of via gemeente@texel.nl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.