Terug naar het overzicht

Woensdag 13 oktober vergadert de gemeenteraad

Woensdag 13 oktober 2021 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Parkeer- en Verkeerscirculatieplan De Koog;
  • Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder;
  • 2e herstelbesluit bestemmingplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein;
  • Aangaan nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds sociale Woningbouw (WSW) voor Stichting Woontij;
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingplan Reparatieplan Oosterend;
  • Veilig Thuis in Gemeenschappelijke Regeling GGD.

U kunt deze vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222).