Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.

Besluitenlijsten van 2022

Besluitenlijsten van 2021

Eerdere besluitenlijsten vindt u in ons webarchief.