Dorpenrondes

Ieder jaar bezoekt het college de dorpen tijdens de dorpenronde. In 2020 is dit door corona niet doorgegaan. Voor 2021 is nog niet bekend of en in welke vorm de dorpenrondes doorgaan.

Het college is in 2019 op bezoek geweest in alle dorpen. Hieronder leest u de verslagen van deze dorpenronde.