Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld informatie over ons beleid? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen.

U kunt ook uw verzoek per brief sturen of

Eerdere Wob-verzoeken

Onderwerpen waar eerder een Wob-verzoek van is geweest, kunt u raadplegen in ons webarchief.
In de loop van 2021 zullen wij deze onderwerpen op deze pagina publiceren.

Per brief of e-mail indienen

U kunt een Wob-verzoek indienen via bovenstaand formulier of per brief of per mail aan gemeente@texel.nl.

In uw verzoek moet staan:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Zo kan de ambtenaar contact met u opnemen.
  • Een zo precies mogelijke omschrijving van de informatie die u wenst te ontvangen.

Wij kunnen u de informatie op verschillende manieren geven. Als wij u kopieën geven, kan het zijn dat u hiervoor iets moet betalen.

Stuur uw Wob-verzoek naar:

Gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Afhandeling van uw Wob-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze periode met 4 weken verlengen.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Denk daarbij aan het krijgen van een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan het zijn dat wij u uitnodigen om de documenten te komen bekijken.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Hiertegen kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Beslissen wij niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dan moeten wij alsnog binnen twee weken een beslissing nemen. Wanneer wij dit niet doen, kunt u direct beroep instellen bij de rechter.