Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog (verkeersplan)

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan beschrijft maatregelen om de verkeerscirculatie te verbeteren, de parkeerdruk te verdelen en het fietsgebruik in De Koog te stimuleren. Ook geeft het richting aan toekomstige plannen.

Ter inzage & uw mening

Vanaf 26 april tot en met 7 juni 2021 ligt het concept Parkeer- en Verkeerscirculatieplan De Koog online ter inzage. U kunt de stukken ook inzien tijdens de openingstijden van de balie.

Wilt u uw mening over het plan geven? Vul dan het onderstaand formulier in en stuur het naar gemeente@texel.nl. U kunt het ook naar ons toesturen.

Planning

Het plan en de zienswijzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is gepland in het 3e kwartaal van 2021.