Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Door een volmacht af te geven kan iemand anders voor u stemmen.

Volmacht geven

U kunt iemand een volmacht geven om namens u te stemmen. Deze persoon moet zelf ook mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit heet kiesgerechtigd zijn.

U kunt een volmacht zelf regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Of u vraagt het aan met een formulier. Het formulier moet u uiterlijk 17 november 2023 inleveren aan de balie in het gemeentehuis.

Zelf regelen: achterkant stempas invullen

U kunt de volmacht zelf regelen. Daarvoor vult u de achterkant van uw stempas in. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Vergeet niet om (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die voor u gaat stemmen. Anders mag de stem niet worden uitgebracht. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Aanvragen met een formulier

U kunt een volmacht aanvragen met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Het formulier moet u uiterlijk 17 november 2023 inleveren aan de balie in het gemeentehuis. U hoeft dan geen (kopie van uw) identiteitsbewijs mee te geven. De persoon die voor u stemt, ontvangt een bewijs dat hij/zij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.