Vanuit het buitenland stemmen

Bent u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Maar staat u wel ingeschreven op Texel? Dan kunt u op 2 manieren uw stem uitbrengen:

  • U machtigt een andere kiezer om voor u te gaan stemmen. Dit kunt u zelf regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Of u vraagt het aan met een formulier.
  • U stemt per brief.

Iemand machtigen

Machtiging zelf regelen: achterkant stempas invullen

U kunt de volmacht zelf regelen. Daarvoor vult u de achterkant van uw stempas in. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Vergeet niet om (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die voor u gaat stemmen. Anders mag de stem niet worden uitgebracht.

Machtiging regelen met een formulier

U kunt een volmacht aanvragen met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen. U kunt dit formulier downloaden op de website van de Rijksoverheid. Dit formulier moet u uiterlijk 17 november 2023 inleveren aan de balie in het gemeentehuis. U hoeft dan geen (kopie van uw) identiteitsbewijs mee te geven. De persoon die voor u stemt, ontvangt een bewijs dat hij/zij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. Uw volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.

U regelt het briefstembewijs via Den Haag – Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer.

Woont u in het buitenland?

U kunt zich registreren bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland. Hoe dit werkt leest u op Den Haag – Kiezers buiten Nederland.