Wie mag stemmen?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 22 november 2023 (de dag van de verkiezing).
  • op 9 oktober 2023 staat ingeschreven in de gemeente Texel.
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Kijk op de website van de kiesraad voor informatie over dit onderwerp.