Ondernemen in coronatijd

  • Uitstel van betalingen

    Wilt u uitstel van betaling van heffingen, belastingen of facturen? Stuur dan een e-mail naar administratie@texel.nl.

    Vermeld het subjectnummer of belastingaanslagnummer, uw naam, adres en woonplaats.

  • Voorrang opdrachten

    Lokale ondernemers krijgen waar mogelijk voorrang bij opdrachten voor de gemeente. Ook stelt de gemeenteraad een budget van € 150.000 ter beschikking voor de economische stimulering.