Aansprakelijk stellen voor schade

Heeft u schade door onze schuld? Of doordat wij iets niet hebben gedaan wat wij wel hadden moeten doen? Dan kunt u ons verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen en het schadebedrag terugvragen. Per geval bekijken we of wij inderdaad verantwoordelijk zijn voor de schade. Dit hangt af van afspraken en regels in de wet.

Wanneer kunt u een schadeclaim indienen?

Als u schade heeft door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn, dan vraagt u een schadevergoeding aan. Wij moeten onder andere zorgen voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Hebben wij dat niet (goed) gedaan, dan kunt u ons onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van de situatie aansprakelijk stellen voor de schade.

Voorbeelden van schadeclaims:

 • schade aan uw auto door een slecht wegdek
 • een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel
 • scheur in de woning als gevolg van gemeentelijke werkzaamheden in de omgeving
 • verstopping van de riolering in het gemeentelijk deel

Wanneer kunt u geen schadeclaim indienen?

 • bij meldingen of klachten over de buitenruimte en/of afval
 • bij klachten over het handelen van de gemeente. Informatie hierover vindt u op onze klachtenpagina.

Bent u verzekerd voor de schade die u heeft? Meld de schade dan eerst bij uw eigen verzekering. Uw verzekeraar vraagt de kosten van de schade vervolgens bij ons terug. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan de verzekeraar ons namens u aansprakelijk stellen.

Als u ons aansprakelijk wilt stellen dan kunt u dit direct online regelen. Ook kunt u een brief of e-mail sturen. Daarin moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en IBAN
 • een omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (precieze locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
 • een bewijs van het bedrag van de schade (aankoopgegevens, rekeningen, offertes)
 • een uitleg waarom u ons aansprakelijk stelt

Bewijsstukken

Heeft u bewijs van uw schade? Voeg dit altijd toe aan uw online formulier, brief of e-mail. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • foto’s van de locatie en situatie
 • een situatietekening (tekening of schets van de locatie en wat daar is gebeurd)
 • getuigenverklaringen en/of een verslag van de politie
 • offerte(s) of rekening(en) van kosten naar aanleiding van de schade
 • een schaderapport (verslag of overzicht van de schade)

Uw brief met de bewijsstukken stuurt u naar:
Gemeente Texel,
Postbus 200
1790 AE Den Burg.

E-mailen kan naar gemeente@texel.nl.

U krijgt een bericht dat wij uw formulier, brief of e-mail hebben ontvangen. Daarin staat ook een zaaknummer. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan een e-mail of brief.

Als alle informatie compleet is, krijgt u opnieuw bericht van ons. Meestal gebeurt dat binnen 6 weken. In dat bericht staat of wij een standpunt hebben bepaald of dat we meer tijd nodig hebben.

Als wij het eens zijn met uw aansprakelijkstelling krijgt u mogelijk (voor een deel) een schadevergoeding. Als wij het niet eens zijn met uw aansprakelijkstelling krijgt u een afwijzingsbrief.