Idee of initiatief indienen

Heeft u een idee of initiatief voor Texel? Geef het aan ons door. Het is belangrijk dat het idee of initiatief in het belang is van alle Texelaars.

Wat gebeurt er met uw idee of initiatief?

We bekijken in hoeverre wij uw idee en/of initiatief kunnen ondersteunen of faciliteren. Hebben wij meer informatie nodig? Dan bellen of mailen wij u. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om uw idee/initiatief toe te lichten in een gesprek.

Voorbeelden van initiatieven

We ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven waar mogelijk. Dat gaat om allerlei initiatieven:

  • het ondersteunen van de gezondheidscoalitie en de focusgroep Ouderkracht
  • verschillende initiatieven op het gebied van sport en beweging. Zoals de trimbaan in de Dennen en beweegroutes in verschillende dorpen.
  • het onderhoud van bijvoorbeeld plantvakken in de openbare ruimte
  • het toekomstig beheer en toezicht van het nog te ontwerpen beweegpark op het voormalige ijsbaanterrein.

Uitdaagrecht

Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge genoemd) kunnen bewoners, maatschappelijke organisaties e.a. taken van gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het uitdaagrecht gaat nog wettelijk verankerd worden. Tot die tijd ondersteunen wij waar mogelijk initiatieven van bewoners. Meer informatie over het uitdaagrecht kunt u vinden op uitdaagrecht.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u die stellen via gemeente@texel.nl of bellen naar 14 0222.