Bijstand

Heeft u niet genoeg geld voor bijvoorbeeld de huur, de boodschappen of een ziektekostenverzekering? Dan komt u misschien in aanmerking voor een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering.

Het Sociaal Team Texel kan u hierover adviseren. Samen brengen we uw situatie in kaart en kijken we naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).

Als u een uitkering krijgt dan moet u zich houden aan een aantal regels. Over uw rechten en plichten in de bijstand leest u op rijksoverheid.nl.

Bekijk zelf waar u recht op heeft

Kijk op www.regelhulp.nl of www.berekenuwrecht.nl.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langdurig een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

U kunt deze toeslag aanvragen als:

  • u 21 jaar of ouder bent en nog geen recht heeft op pensioen
  • u niet meer vermogen heeft dan voor de bijstand is toegestaan
  • uw inkomsten over de afgelopen 36 maanden niet meer waren dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • u de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag heeft ontvangen
  • er geen zicht is op inkomensverbetering

De toeslag krijgt u 1x per jaar en wordt niet ingehouden op uw uitkering. U hoeft er ook geen belasting over te betalen. Het is de bedoeling dat u het geld gebruikt om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine te kopen, of uw rekeningen van de betalen. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).