Taken

  • Leiding ambtelijke organisatie
  • Bestuurder Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Vertegenwoordigt gemeente in

  • De Wadden
  • Regio Noordkop-gemeenten

Nevenfuncties, aan het ambt verbonden

  • Lid directieteam De Wadden
  • Lid Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen

Nevenfuncties, overig

  • Deelname in VOF voor kleinschalige verhuur vakantieappartementen VOF Noorderhaaks
  • Vicevoorzitter VVD Noord-Holland
  • Vicevoorzitter van VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen)