Terug naar de vorige pagina

Hennie Huisman-Peelen

Wethouder en 1e loco-burgemeester - VVD

Taken

Cultuur

 • Museumbeleid

Financiën

 • Financieel beheer en beleid
 • Lokale lasten
 • Planning & control

Duurzaamheid en innovatie

 • Werelderfgoed
 • Kennispolder ’t Horntje
 • Duurzaamheidsambitie
 • Klimaatadaptatie

Economie en toerisme

 • Economie- en vestigingsbeleid
 • Toerisme, Landbouw en Visserij
 • Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet

Wonen

 • Woonvisie, prestatieafspraken
 • Provinciale regionale woonvisie
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Gemeentewerken

 • Haven Oudeschild

Vergunningen

 • Vergunningverlening

Verkeer, vervoer en water

 • Openbaar vervoer/Texelhopper

Natuur en landschap

 • Nationaal Park Duinen van Texel

Gebiedsontwikkeling

 • Algemeen (met burgemeester Uitdehaag)
 • Bestemmingsplannen
 • Bedrijventerreinen

Projecten

 • Waterrijk De Cocksdorp
 • Planet De Koog
 • Toeristische toekomstvisie
 • Texel Sporteiland
 • Uitvoeringsplan Energie voor Texel
 • Haven Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
 • Herinrichting Steenenplaats
 • De Tuunen

Overleg met

 • Woontij
 • Regionaal overleg wonen
 • Stichting Duindorp
 • Stichting Loodsen door het Landschap
 • STIFT (Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel)
 • VVV (Stichting Texel promotie)
 • TOP (Texels Ondernemers Platform)
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
 • Stuurgroep De Kop werkt!
 • Leader+
 • LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Texel)
 • Visserij
 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • LONNT (Landbouw, Ondernemen en Natuur Netwerk Texel)
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Stuurgroep NIOZ
 • Havencoalitie

Nevenfuncties aan het ambt verbonden

 • Lid algemeen bestuur De Wadden
 • Lid bestuurlijk platform Visserij
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Texel promotie

Nevenfuncties overig

 • Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Vertegenwoordigt gemeente in

 • Coöperatie TexelEnergie
 • Vergadering van aandeelhouders NV Texel Airport
 • BNG (Bank Nederlandse gemeente N.V.)
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
 • Samenwerkingsverband ‘De Kop Werkt’
 • Nationaal Park Duinen van Texel (bestuurslid)
 • N.V. Alliander