Burgerberaad

Wij zijn de voorbereidingen gestart voor een Burgerberaad. Dat is een proces waarin inwoners de gemeente helpen om besluiten te nemen. Het is een uitbreiding van de democratie die we kennen. Het burgerberaad vervangt de gekozen politici niet. Wel zorgt het ervoor dat bewoners ook zeggenschap krijgen bij politieke besluiten.

Meld u aan voor de gratis lezing van Eva Rovers op 10 oktober

Eva Rovers, directeur van Bureau Burgerberaad, journalist en schrijver van onder andere het boekje “Nu is het aan ons”, geeft op 10 oktober een inspiratiesessie over deze nieuwe vorm van democratie. Wilt u hier bij zijn? Bekijk de informatie en meld u aan.

Waarom een burgerberaad?

We staan voor de meest lastige vraagstukken ooit, zoals op gebied van klimaat en energie. Er is minder vertrouwen in de politiek en die komt er ook niet uit. Groepen in de samenleving dreigen steeds verder uit elkaar te groeien. Daarom wordt gezocht naar manieren om wel tot goede oplossingen te komen. Tal van voorbeelden in andere landen, maar ook steden en gemeenten laten zien dat een burgerberaad goede oplossingen kan bedenken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

De coalitie op Texel wil graag weten wat inwoners vinden van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie en welke rol Texel daarin moet spelen. Afgesproken is dat in ieder geval aan het einde van deze raadsperiode de uitkomsten van een Texels burgerberaad over klimaat/energie duidelijk zijn.

Hoe werkt een burgerberaad dan?

Een door loting gevormde groep inwoners die een afspiegeling vormt van de Texelse bevolking buigt zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich grondig informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen die de maatschappij het beste dienen. Dat doen ze door zich samen te ‘beraden’. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen van jouw mening, maar om te zoeken naar gedeelde waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningenoorlog, maar uitwisseling van perspectieven. De uitkomsten van dit Texels Burgerberaad worden aan de gemeenteraad gepresenteerd en dienen als belangrijk uitgangspunt voor verder beleid.

Ondersteuning proces

Deelnemers krijgen de tijd om zich te laten informeren door mensen die kennis hebben van het onderwerp. Dat kunnen wetenschappers zijn, mensen die een belang vertegenwoordigen, of mensen die persoonlijke ervaring hebben met het onderwerp. Professionele onafhankelijke begeleiding ondersteunt deelnemers bij het verkrijgen van betrouwbare informatie en het naar voren komen van verschillende perspectieven. De gemeentelijke organisatie staat het burgerberaad bij hun proces ten dienste. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gecheckt kan worden wat qua wet- en regelgeving mogelijk is en of een voorstel past binnen het beleid.

Transparant en volgbaar

Het proces van het burgerberaad en de tussentijdse uitkomsten worden gepubliceerd en zijn voor alle Texelaars te volgen.

Het burgerberaad voorstel

De voorstellen van het burgerberaad worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit over de voorstellen van het burgerberaad.

Vragen

Heeft u vragen? Blijf er niet mee lopen maar mail ze naar burgerberaad@texel.

Veelgestelde vragen

Het burgerberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen voor een vraag van Texel. Zij geven een advies aan de gemeente die hiermee aan de slag gaat.

Alle inwoners van Texel krijgen een persoonlijke uitnodiging. Vanaf 16 jaar mag je meedoen. We vinden het belangrijk dat juist ook jongeren meepraten.

Uit alle aanmeldingen worden zo’n 80 – 150 mensen ingeloot die samen zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede vormen van de Texelse bevolking.

De gemeenteraad spreekt vooraf duidelijk af wat zij met de adviezen van het burgerberaad gaan doen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. De adviezen van het burgerberaad worden heel serieus genomen.

Het college adviseert de gemeenteraad over realiteit, haalbaarheid en aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

Zodra dit bekend is wordt dit actief gecommuniceerd.

Inspiratiesessie op 10 oktober in De Toegift

Eva Rovers is directeur van Bureau Burgerberaad, journalist en schrijver van onder andere het boekje “Nu is het aan ons”. Zij geeft op 10 oktober een inspiratiesessie over deze nieuwe vorm van democratie. Tijdens haar lezing gaat zij in op haar stelling dat inwoners cruciaal zijn voor het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd. Een Burgerberaad kan hierin een belangrijke rol spelen.

  • datum: dinsdag 10 oktober 2023
  • tijd: Inloop vanaf 18.30 uur, lezing van 19.00 tot 20.30 uur
  • locatie: Theater De Toegift, Klif 12, 1797 AL Den Hoorn
  • aanmelden is nodig. Meld u direct aan voor de lezing.

U bent van harte welkom. Er is ruimte voor vragen. Aanmelden is nodig, want er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden doet u via het aanmeldformulier.

Wilt u weten hoe een burger- of inwonersberaad werkt? En wat deelnemers er zelf van vinden? Bekijk dan het filmpje over het Inwonersberaad van Vijfheerenlanden.