Den Burg Zuid

Wij vernieuwen Den Burg Zuid. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijk gebied met verschillende mogelijkheden voor alle Texelaars. Op een logische plek: Den Burg Zuid hééft al een belangrijke maatschappelijke rol en is goed bereikbaar. De vernieuwing draagt bij aan de leefbaarheid, het vestigingsklimaat én de toekomstbestendigheid van Texel.

Onderdelen van de vernieuwing zijn:

  • de Skool
  • een nieuwe sporthal
  • een gezondheidsplein
  • nieuwe parkeerplaatsen
  • ruimte voor evenementen
  • een nieuwe toegangsroute, voor een veilige entree van Den Burg
  • een groener uiterlijk van de Emmalaan, voor een aantrekkelijke entree

Versterken en verbinden

Verschillende organisaties zorgen er samen voor dat alle onderdelen die hier boven benoemd staan, worden ontwikkeld. De vernieuwing versterkt de organisaties en verbindt gebruikers, dankzij de combinatie met OSG De Hogeberg, Zwembad Molenkoog, het gemeentehuis en de sportvelden. Het bij elkaar plaatsen zorgt voor meerwaarde voor alle organisaties. In Den Burg Zuid ontstaat zo een duurzame basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel.

De Skool

Een belangrijk deel van de ontwikkeling is de Skool voor Texelse scholieren, school op sien Tessels. In de Skool zitten vijf basisscholen. De scholen behouden hun eigen identiteit. Vanuit de Skool worden ook de basisscholen in de andere dorpen ondersteund. Zo is het onderwijs op heel Texel klaar voor de toekomst. Hiermee wordt het eiland een voorloper op het gebied van onderwijsorganisatie. Het gebouw is in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

U vindt meer informatie op de website van de Skool.

Sporthal

Sinds september 2019 is de TXL Sporthal in gebruik. Een moderne, uitgebreide binnensportlocatie voor alle Texelaars. Hierin is ruimte voor 5 ruime sportzalen, mét tribune en horeca. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende Texelse binnensportverenigingen en het bewegingsonderwijs van basis- en middelbare scholen. Natuurlijk biedt het centrum ook mogelijkheden voor sportdagen en andere evenementen.

Vernieuwing Emmalaan

Tegelijkertijd worden de wegen in het gebied beter. De Emmalaan is vernieuwd in de periode augustus 2020 t/m april 2021. In december 2021 besloot de gemeenteraad dat er aparte fietspaden moeten komen langs de Emmalaan. Het streven is om de plannen zo snel mogelijk definitief te maken en uit te voeren.

Overzichtstekening nieuwe situatie Emmalaan Den Burg (pdf)

Koksopleiding

In Den Burg Zuid, achter het gemeentehuis, staan campuswoningen. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor leerlingen van de koksopleiding.

Door het aanbieden van de combinatie leren, werken en wonen wil Texel het tekort aan koks in de horeca aanpakken. Nu en in de toekomst. Door te zorgen dat de leerlingen tijdelijk op Texel kunnen wonen, is de opleiding ook aantrekkelijk voor leerlingen van buiten het eiland. Een stageplek in de horeca betekent namelijk ook werken in de avonduren.

De plannen voor de koksopleiding maken deel uit van de herontwikkeling van Den Burg Zuid. Door verschillende functies op deze locatie bij elkaar te plaatsen, ontstaat een duurzame basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel.

De MBO2-koksopleiding is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Texel, ROC Kop van Noord-Holland, TOP, Koninklijke Horeca Nederland, UWV, Match 2020, Woontij en scholengemeenschap OSG De Hogeberg.