Gezond en veilig opgroeien op Texel – Eilandse aanpak

Texelse jongeren hebben meer mentale problemen en scoren lager op welbevinden dan elders. Er is sprake van meer overgewicht, minder bewegen, veel stress en minder uren slaap. Dit is onacceptabel. Dit kan en moet beter, onze jeugd verdient beter. Daar zetten we ons keihard voor in.

Want ieder kind en elke jongere heeft het recht om in een gezonde, inspirerende en veilige omgeving op te groeien. Met voldoende kansen om talenten en weerbaarheid te ontwikkelen en de juiste hulp en ondersteuning te krijgen. Met aandacht voor fysieke en mentale gezondheid en het voorkomen van middelengebruik als alcohol, drugs en tabak.

Eilandse aanpak

De Eilandse aanpak is gebaseerd op het internationaal bewezen IJslands Preventiemodel. Deze aanpak is 20 jaar geleden in IJsland opgezet. Sindsdien is het gebruik van alcohol en verdovende middelen onder de IJslandse jeugd enorm gedaald. Wij zetten deze aanpak ook in op Texel. We ondernemen acties voor de korte- en lange termijn. Wij willen resultaten behalen en een duurzame, positieve verandering teweeg brengen. Dit doen we samen met onze partners Young4Ever, Sportstichting en Artex en andere maatschappelijke partners.

Gratis hulp bij vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? De betrokken organisaties bieden ook gezamenlijk snelle en gratis hulp aan. Meer hierover leest u op texelswelzijn.nl.

Op dit moment richten we ons op twee speerpunten:

 • vrijetijdsbesteding
 • ouderbetrokkenheid

Vrijetijdsbesteding: gratis naschoolse activiteiten voor de jeugd

Vrijetijdsbesteding krijgt vorm in het project ACT. voor de Toekomst! waarmee de middelbareschooljeugd gratis kan meedoen aan allerlei naschoolse activiteiten. We laten deze activiteiten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van de middelbareschooljeugd.

Ouderbetrokkenheid

Het speerpunt ouderbetrokkenheid geven we vorm en inhoud in samenwerking met ouders, professionals, sportverenigingen en cultuuraanbieders.

Het positieve effect van vrijetijdsbesteding

De voordelen van vrijetijdsbesteding of naschoolse activiteiten die (zoveel mogelijk) worden begeleid door professionals zijn groot. Dat blijkt uit ervaringen op IJsland. Jongeren besteden daar meer tijd aan sport, muziek, cultuur of andere activiteiten en hebben minder behoefte aan alcohol, drugs en tabak.

Activiteitenplatform ACT. voor de Toekomst!

Onder de naam ACT. voor de Toekomst! organiseren verschillende Texelse aanbieders (het jongerenwerk, buurtsportcoaches, cultuurcoach, cultuur-, techniek- en sportaanbieders en het bedrijfsleven) allerlei activiteiten voor de jeugd van ongeveer 12 jaar tot 18 jaar. De activiteiten vinden plaats na school en zijn gratis. Er zijn zes categorieën: Buiten, Sportief, Creatief, Technisch, Ontspannen en Extreme. Ieder blok duurt 8 weken. Meer informatie over ACT. voor de Toekomst! en de activiteiten op www.acttexel.nl.

Activiteit organiseren?

Bedrijven, (sport)clubs en organisaties die ook een inspirerende en uitdagende activiteit willen organiseren, zijn altijd welkom. Zo zorgen wij ieder blok voor een breed aanbod. Heeft u een idee voor een activiteit? Hieronder staat alle informatie.

Voordelen voor deelnemers

 • Financiële bijdrage van de gemeente om de activiteit mogelijk te maken
 • Mooie kans om het ledenaantal te verhogen
 • Vergroten van naamsbekendheid en toekomstbestendigheid

Om wat voor activiteiten gaat het?

Sportieve, creatieve, culturele of muzikale activiteiten voor de Texelse jeugd van ongeveer 12 tot 18 jaar. Voorbeelden van activiteiten die deelnemers organiseren: golfsurfen, een radioprogramma maken, een robot bouwen of leren vloggen. Aanvullende activiteiten en suggesties zijn van harte welkom! Er zijn zes thema’s:

 • Buiten
 • Sportief
 • Creatief
 • Technisch
 • Ontspannen
 • Extreme

Aan welke voorwaarden moeten activiteiten voldoen?

 • De activiteit moet passen in een van de zes thema’s
 • De activiteit duurt 6 tot 8 weken (van vakantie tot vakantie)
 • De activiteit vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en duurt ongeveer 1 á 2 uur

Het liefst bevatten de activiteiten een opbouw in het aanbod of wordt er toegewerkt naar een eindresultaat. Zo is het voor de jongeren interessant om de hele periode af te maken.

Wanneer moeten de activiteiten plaatsvinden?

In eerste instantie op maandag t/m vrijdag tussen 15.30 en 18.00 uur. Andere dagen, zoals het weekend of tijdens vakanties, zijn ook mogelijk.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Op verschillende plekken op Texel, afhankelijk van wat er nodig of mogelijk is. Het liefst rondom de OSG, maar dit is niet verplicht.

Activiteit aanmelden

Heeft u een idee voor een activiteit? Daar zijn wij erg blij mee. Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat wij een duidelijk beeld hebben van de activiteit, de doelgroep en wat nodig is om de activiteit te realiseren.

Op basis van uw informatie beoordelen wij of de activiteit in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt de activiteit aangeboden op www.acttexel.nl en kunnen jongeren zich inschrijven.

Vragen? Meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over de plannen en mogelijkheden. Stuur een e-mail naar ijsland@texel.nl, wij nemen contact met u op.

Eind 2021 is de focusgroep Ouderkracht opgericht. Ouders zijn een van de vier beschermende factoren uit het IJslandse Preventiemodel. Op Texel hebben we veel betrokken ouders. Er zijn mogelijkheden om die betrokkenheid nog verder uit te breiden. De kerngroep ouderkracht wil ouders ondersteunen en hen nog beter in hun kracht te zetten. Bijvoorbeeld door informatie, training of methodes aan te bieden om de opvoeding nog beter tot zijn recht te laten komen.

De werkgroep Ouderkracht kan worden uitgebreid als daar behoefte aan is. Ook kunnen we subgroepen vormen om een idee uit te werken of uit te voeren. De praktijk wijst uit wat de beste werkvorm is.
Meer informatie of deelnemen aan een werkgroep? Mail naar ijsland@texel.nl. Wij nemen dan contact op.

In oktober 2018 hebben 310 Texelse jongeren uit de 3e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs de IJslandse vragenlijst ingevuld. Bekijk de resultaten van het IJslandse vragenlijstonderzoek.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief of kijk op www.texelspreekt.nl. Op dit digitale participatieplatform kunt u meepraten en -denken over de Eilandse aanpak.