Veelgestelde vragen Eilandse aanpak

We maken ons zorgen om de jeugd omdat de gezondheidscijfers een negatieve trend laten zien. Jongeren hebben meer mentale problemen en scoren lager op welbevinden dan elders. Er is sprake van meer overgewicht, minder bewegen, veel stress en minder uren slaap. De gemeenteraad heeft hier in 2016 aandacht voor gevraagd. En ook gevraagd om hiervoor beter samen te werken met alle partners. Met de Eilandse Aanpak (gebaseerd op het IJslands Preventiemodel) zetten we ons samen met onze partners in om op de korte- en lange termijn resultaten te behalen en een duurzame positieve verandering  teweeg te brengen. Zodat jongeren weer beter in hun vel zitten en vanuit hun eigen intrinsieke motivatie andere keuzes gaan maken. Bijvoorbeeld door meer bewegen, gezonder eten en minder middelengebruik.

Om op de korte en lange termijn resultaten te behalen en een duurzame positieve verandering  teweeg te brengen moeten we investeren, dus dat kost inderdaad geld. De uitdaging is om op langere termijn te kijken, middelen anders in te zetten, kosten voor zwaardere zorg te verlagen en zo te komen tot inzet van minder geld voor een beter resultaat.  

Klopt. We nemen niet alles letterlijk over maar kijken welke onderdelen passend zijn voor Texel. IJsland heeft met deze  aanpak veel bereikt en zich internationaal bewezen. Het IJslands gedachtengoed is wat ons aanspreekt en waar wij in geloven: het inrichten van een veilige, gezonde en stimulerende omgeving om de jeugd vanuit eigen intrinsieke motivatie gezonder en gelukkiger te maken.

In het IJslands Preventiemodel vormt ouderparticipatie een belangrijk onderdeel om een gezonde ontwikkeling voor jongeren te bieden. Uit onderzoek blijkt dat ouders één van de beschermende dan wel risico factoren zijn voor deze ontwikkeling. Wij kunnen vanuit gemeentelijk beleid faciliteren en ondersteunen bij het in de kracht zetten van ouders. Speerpunten zijn:

  • Kennis- en informatieoverdracht (bijdragen aan uitbreiding netwerk van ouders om makkelijk(er) aan informatie of een luisterend oor te komen mbt tot opvoeding).
  • Aandacht voor belang van voorbeeldgedrag van ouders in de ontwikkeling van hun kind. Aandacht voor het liefdevol hanteren van duidelijke regels en het stellen van grenzen.

Uiteindelijk wel. Door  intensieve samenwerking van professionele partners binnen het jeugd- en jongerenwerk ontstaat een beter beeld van de zwaartepunten van de problematiek. De IJslandse onderzoeksmethode is gericht op een zo lokaal mogelijke, bijna persoonlijke aanpak. Dit zal helpen bij de aanpak van specifieke problematiek bij jongeren.  

De eerste resultaten zijn binnen, dit lijkt op een daling van alcoholgebruik en roken. Maar of dit een tijdelijke of duurzame trend is, is nu nog niet te voorspellen. De aanpak zoals in IJsland heeft tijd nodig. Daar duurde het 20 jaar voordat de (grote) resultaten zichtbaar werden. 

Ook op andere plekken zijn wellicht verbeteringen nodig, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom  of wij op Texel vinden dat we er voldoende zijn voor onze jongeren. Texel heeft een specifieke uitdaging door de eilandpositie. Sowieso is het toerisme en het voorbeeldgedrag dat jongeren daar zien een uitdaging. Daarnaast is bijvoorbeeld de scheidingsproblematiek op een eiland anders dan elders.

Uit vele onderzoeken die in de loop van de tijd zijn gedaan blijkt dat veel drank op jonge leeftijd in het algemeen niet goed is voor de ontwikkeling. Ook zien we dat de jongeren tegenwoordig sterkere dranken drinken en meer ‘bingedrinken’.

Zeker, en dat gaat vaak ook goed. Maar dat combineren met begeleide vrijetijdbesteding blijkt een succesfactor voor een gelukkigere jeugd. De begeleide vrijetijdsbesteding waar de IJslandse Preventieaanpak op stoelt, wordt altijd begeleid door professionals. Zodat er een veilige, sociale en stimulerende omgeving wordt gecreëerd. Alleen zo wordt dit een beschermende factor. Gewoon losse activiteiten aanbieden kan juist risicovol werken: jongeren worden niet uitgedaagd, doen niet waar ze zich prettig bij voelen en komen misschien terecht in een omgeving waar concurrentie en pestgedrag aanwezig is.

Dat zou geweldig zijn, zullen we dat regelen? 

Zeker. Maar niet iedereen weet dit te vinden of kan dit betalen. 

Dat is lastig, ook uit landelijk onderzoek zijn alleen algemene trends bekend, of hele specifieke resultaten van specifieke preventieve programma’s. Daarom sturen we op het goede doen, op werken vanuit waarden. We moeten daarvoor een lange adem hebben, deze omslag vraagt tijd. Door samen te werken vanuit dezelfde gedachte en met dezelfde doelen bundelen we de krachten en versterken we elkaar. 

Jongeren worden wel betrokken, maar mogen volgens het IJslands gedachtengoed geen onderdeel uitmaken van een probleem. Wel van de oplossing. Nu zijn we in de uitvoerende fase nadat de probleemanalyse heeft plaatsgevonden. Er zullen dan ook meer jongeren betrokken worden (als ze dat willen).

Daarom onderzoeken we ook welke elementen we wel kunnen overnemen van IJsland en hebben we bekeken welke aspecten van deze aanpak passen op Texel.

Vakantiebaantjes zitten in de cultuur van Texel verweven. Het is ook een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor de jeugd. Natuurlijk moeten werk en school in balans zijn. Daar kunnen werkgevers ook een bijdrage aan leveren. Daar kunnen afspraken over gemaakt worden. En aandacht voor een veilige werkomgeving: een alcoholvrije-nazit en een fijne sociale sfeer.  

Problemen zullen er blijven helaas. Waar wij ons best voor doen is dat er steeds minder problemen zijn, dat het met de meeste jongeren beter gaat. En dat als het een keer mis gaat dat we er snel bij zijn en we grotere problemen kunnen voorkomen. 

Nog niet voldoende. Maar we zijn ook maar net begonnen. De eerste resultaten zijn binnen, dit lijkt op een daling van alcoholgebruik en roken. Maar of dit een tijdelijke  of duurzame trend is, is nu nog niet te voorspellen. De aanpak zoals in IJsland heeft tijd nodig. Daar duurde het 20 jaar voordat de (grote) resultaten zichtbaar werden. 

Dat klopt. We zijn hard aan het werk met onze partners om ervoor te zorgen dat deze aansluiting beter wordt.

Een coördinator houdt vanuit de gemeente overzicht op het project. Deze coördinator leidt een gemeentelijke werkgroep. In deze werkgroep zitten ambtenaren met de werkgebieden sport, onderwijs en cultuur. Dit team wordt ondersteund door een landelijk begeleidingsteam. In dit team zitten medewerkers van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.