Reconstructie Nieuwlanderweg en Postweg

De wegen naar het noorden van het eiland zijn aan vernieuwing toe.

Het noorden van Texel goed bereikbaar

De wegen naar het noorden van het eiland zijn aan vernieuwing toe. Het eerste deel van het traject dat van Den Burg naar de Kop van het eiland loopt, is inmiddels vernieuwd. De Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt en naastgelegen fietspad zijn het voorjaar weer opengesteld voor verkeer. We gaan verder met de voorbereidingen voor de volgende fase (rotonde Ruigendijk en de Postweg).

Rotonde Ruigendijk en de Postweg

De komende jaren wordt de rotonde Ruigendijk en de Postweg vernieuwd. De renovatie is nodig omdat de weg niet meer aan de huidige eisen voldoet. De weg wordt duurzaam en breed genoeg voor de vervoersmiddelen van deze tijd. Zo is er straks weer een veilige, nieuwe hoofdweg naar de kop van het eiland.

Ook krijgt het een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Duikers en persleidingen worden vervangen. Veel kabels en leidingen worden vernieuwd of verlegd. Ook de fietspaden worden aan de eisen van deze tijd aangepast.

Stand van zaken

Fase I: Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt

Het traject Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt (ofwel fase I) is met Hemelvaart 2021 in gebruik genomen. Momenteel zijn er nog wat afrondende werkzaamheden die plaatshebben. Meer informatie vindt u op www.opwegnaarnoord.nl.

Fase II en III: Rotonde Ruigendijk en Postweg

De voorbereidingen voor dit traject zijn in februari 2021 begonnen. Het zogeheten Voorlopig Ontwerp (V.O.) is voorgelegd aan de belangenvertegenwoordigers die hun suggesties hebben meegegeven. Binnenkort wordt het V.O. en bijbehorende animatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna is het openbaar.

De uitvoering van dit traject staat gepland voor na de zomer van 2021, afronding voor de zomer van 2023.

De uitvoering vindt zoveel mogelijk buiten het drukke zomerseizoen plaats. De planning kan wijzigen, afhankelijk van de betrokken partijen en onvoorziene omstandigheden.

Eind juni 2021 is er een – uiteraard coronaproof – inloopbijeenkomst georganiseerd voor aanwonenden van het traject Ruigendijk tot de kruising Postweg/Slufterweg. Dat is het traject dat als eerste wordt aangepakt. Aanwonenden kregen het plan en het ontwerp gepresenteerd. Ook konden er vragen worden gesteld. De vragen die daar zijn gesteld en de antwoorden leest u in het document Vragen gesteld tijdens inloopbijeenkomst Bethelkerk op 23-06-2021 (pdf).

Blijf op de hoogte

Wij publiceren regelmatig over de voorbereidingen van fase II (rotonde Ruigendijk en Postweg). Kijk bij onze nieuwsberichten.

Op www.opwegnaarnoord.nl vindt u informatie over de reconstructie van de Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt. Er staan allerlei filmpjes, interviews en interessante wetenswaardigheden op.

Regelmatig wordt de gemeenteraad geïnformeerd over hoe het ervoor staat met het project. De laatste raadsinformatiebrief is de Informatiebrief 25-05-2021 (pdf). Eerdere raadsinformatiebrieven kunt u vinden in ons webarchief.