Van IJslandse naar ‘eilandse’ aanpak

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich op Texel goed kunnen ontwikkelen en met plezier en in goede gezondheid opgroeien. Daarom heeft de gemeenteraad in 2017 de motie ‘Texelse jeugd verdient meer geluk’ aangenomen. Onderdeel daarvan is deelname aan de pilot IJslands Preventiemodel.

IJslands Preventiemodel

Het preventiemodel werd twintig jaar geleden in IJsland geïntroduceerd. Sindsdien is het gebruik van alcohol en verdovende middelen onder de IJslandse jeugd enorm gedaald. De IJslandse jeugd gebruikt nu het minste van alle jongeren in Europa. Op basis van dit IJslandse model zetten wij een ‘eilandse aanpak’ in voor onze Texelse jongeren. Voor meer informatie neemt u contact op via ijsland@texel.nl.

Samen met maatschappelijke instanties en betrokken ouders blijven wij onderzoeken wat nodig is om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien. We richten ons daarbij op drie speerpunten:

 • ouderbetrokkenheid
 • vrijetijdsbesteding
 • welzijn verbeteren

Vrijetijdsbesteding: gratis naschoolse activiteiten voor de jeugd

Vrijetijdsbesteding krijgt vorm in het project ACT. voor de Toekomst! Samen met Young4Ever, sport- en cultuuraanbieders en andere Texelse partijen kan de middelbareschooljeugd gratis meedoen aan allerlei naschoolse activiteiten. Samen met de jongeren en de deelnemende partijen sluiten we deze activiteiten zo goed mogelijk aan op de behoeften van de middelbareschooljeugd.

Ouderbetrokkenheid

Het speerpunt ouderbetrokkenheid staat in 2021 centraal. Samen met ouders, professionals, sportverenigingen en cultuuraanbieders geven we hier dit jaar vorm en inhoud aan.

Texel werkt samen met maatschappelijke organisaties en ouders aan het plezierig en gezond laten opgroeien van de jeugd. Dat doen wij onder de noemer ‘Eilandse aanpak voor jeugd die plezierig en gezondheid opgroeit’. Er zijn drie speerpunten waarmee wij ons doel willen bereiken:

 • welzijn verbeteren
 • ouderbetrokkenheid
 • vrijetijdsbesteding

Het positieve effect van vrijetijdsbesteding

De voordelen van vrijetijdsbesteding of naschoolse activiteiten, die (zoveel mogelijk) worden begeleid door professionals, zijn groot. Dat blijkt uit ervaringen op IJsland. Jongeren besteden meer tijd aan sport, muziek, cultuur of andere activiteiten en hebben minder behoefte aan alcohol en drugs.

Activiteitenplatform ACT. voor de Toekomst!

Onder de naam ACT. voor de Toekomst! organiseren verschillende Texelse aanbieders (het jongerenwerk, buurtsportcoaches, cultuurcoach, cultuur-, techniek- en sportaanbieders, het bedrijfsleven etc) allerlei activiteiten voor de jeugd van ongeveer 12 jaar tot 17 jaar. De activiteiten vinden plaats na school en zijn geheel gratis. Er zijn zes categorieën: Buiten, Sportief, Creatief, Technisch, Ontspannen en Extreme. In augustus 2020 startte het eerste blok activiteiten. Ieder blok duurt 8 weken. Meer informatie over ACT. voor de Toekomst! en de activiteiten vindt u op www.acttexel.nl.

Activiteit organiseren?

Bedrijven, (sport)clubs en organisaties die ook een inspirerende en uitdagende activiteit willen organiseren, zijn altijd welkom. Zo zorgen wij ieder blok voor een breed aanbod. Heeft u een idee voor een activiteit? Hieronder vindt u alle informatie.

Voordelen voor deelnemers

 • Financiële bijdrage van de gemeente om de activiteit mogelijk te maken
 • Mooie kans om het ledenaantal te verhogen
 • Vergroten van naamsbekendheid en toekomstbestendigheid

Om wat voor activiteiten gaat het?

Sportieve, creatieve, culturele of muzikale activiteiten voor de Texelse jeugd van ongeveer 12 tot 18 jaar. Voorbeelden van activiteiten die deelnemers organiseren: golfsurfen, een radioprogramma maken, een robot bouwen of leren vloggen. Aanvullende activiteiten en suggesties zijn van harte welkom! Er zijn zes thema’s:

 • Buiten
 • Sportief
 • Creatief
 • Technisch
 • Ontspannen
 • Extreme

Aan welke voorwaarden moeten activiteiten voldoen?

 • De activiteit moet passen in een van de zes thema’s
 • De activiteit duurt 6 tot 8 weken (van vakantie tot vakantie)
 • De activiteit vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en duurt ongeveer 1 á 2 uur

Het liefst bevatten de activiteiten een opbouw in het aanbod of wordt er toegewerkt naar een eindresultaat. Zo is het voor de jongeren interessant om de hele periode af te maken.

Wanneer moeten de activiteiten plaatsvinden?

In eerste instantie op maandag t/m vrijdag tussen 15.30 en 18.00 uur. Andere dagen, zoals het weekend of tijdens vakanties, zijn ook mogelijk.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Op verschillende plekken op Texel, afhankelijk van wat er nodig of mogelijk is. Het liefst rondom de OSG, maar dit is niet verplicht.

Activiteit aanmelden

Heeft u een idee voor een activiteit? Daar zijn wij erg blij mee. Vul het format zo volledig mogelijk in zodat wij een duidelijk beeld hebben van de activiteit, de doelgroep en wat nodig is om de activiteit te realiseren.

Op basis van uw informatie beoordelen wij of de activiteit in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt de activiteit aangeboden op www.acttexel.nl en kunnen jongeren zich inschrijven.

Vragen? Meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over de plannen en mogelijkheden. Stuur een e-mail naar ijsland@texel.nl, wij nemen contact met u op.

1. Wat is ‘het IJslandse model’?

Met ‘het IJslandse model’ wordt de manier van jeugdbeleid bedoeld op IJsland in de laatste 20 jaar. De resultaten van deze aanpak zijn indrukwekkend. Van het land met bijna het hoogste middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) onder de jeugd naar een land met het laagste middelengebruik. Andere positieve veranderingen: de jeugd sportte meer en deed meer vrijwilligerswerk. En zij kregen een betere psychische gezondheid.

2. Wat is er bijzonder aan deze aanpak?

De IJslandse aanpak richt zich niet op het direct aanpakken van allerlei problemen. Dan moet je namelijk ieder jaar een nieuwe groep 15-/16-jarigen helpen.

De aanpak is gericht op het voorkómen van problemen door de omgeving te veranderen waarin jongeren opgroeien. Er is aandacht voor vrijetijdsbesteding, contact met de (wijk)omgeving, relatie met ouders en leeftijdgenoten en sociale media.

Een tweede belangrijk onderdeel is het bijhouden van de resultaten. Over de resultaten gaan de school, ouders, verenigingen, gemeente en de jongeren in gesprek. Zo krijgen zij een goed beeld van het middelengebruik en wat hier invloed op heeft. Er wordt een rapport gemaakt met de uitkomsten op het gebied van middelengebruik en de risico- en beschermende factoren. Vervolgens wordt er een plan gemaakt. Dan wordt bijgehouden of er iets verandert.

3. Werkt de IJslandse aanpak ook op Texel?

In IJsland is de aanpak succesvol, maar Texel is IJsland niet. Omdat we er nu mee beginnen, kunnen we niet zeggen hoe de resultaten hier zullen zijn. Dat hangt ook af van wat de betrokkenen in onze gemeente willen en kunnen doen. Maar dankzij de aandacht voor de omgeving, voor risicofactoren en beschermende factoren, is de uitkomst op andere plaatsen veelbelovend. De IJslandse ontwikkelaars zeggen dat het tijd kost om de aanpak op te zetten en resultaten te boeken. Het is dan ook belangrijk de aanpak langere tijd uit te voeren.

4. Hoe is het project georganiseerd?

Een plaatselijke coördinator houdt overzicht op het project. Deze coördinator leidt een gemeentelijke werkgroep. In deze werkgroep zitten ambtenaren met de werkgebieden sport, onderwijs en cultuur. Dit team wordt ondersteund door een landelijk begeleidingsteam. In dit team zitten medewerkers van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Experts uit IJsland en de VS verzorgen de materialen en rapportages.

Naast de werkgroep is een expertgroep. Hierin zitten bijvoorbeeld mensen uit het onderwijs, jongerenwerk, de GGD en de sport- en cultuurcoördinatoren. Er worden ideeën verzameld en samenwerking met de Texelse bevolking gezocht door middel van brainstormavonden. Deze zijn tot nu toe goed bezocht.

5. Welke maatregelen worden op Texel ingezet?

Tot nu toe zijn met betrokken ouders en samenwerkende partijen ideeën verzameld. Deze ideeën worden omgezet in projecten. Texel richt zich daarbij op:

 • Welzijnsverbetering van het kind
 • Betrokkenheid van ouders bij het kind
 • Vrijetijdsbesteding

In oktober 2018 hebben 310 Texelse jongeren uit de 3e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs de IJslandse vragenlijst ingevuld. Bekijk de resultaten van het IJslandse vragenlijstonderzoek.