Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op 15 maart 2023 zijn de gecombineerde Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Elke 4 jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Wat doen de provincie en het waterschap precies? En waarom is stemmen belangrijk? In de verkiezingskrant (pdf) leest u hierover. Op de websites van de provincie Noord-Holland en het waterschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vindt u ook informatie.

Gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 vindt er een zitting van het gemeentelijk stembureau plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming op Texel vastgesteld. Meer informatie over deze zitting volgt.

De uitslag van de verkiezingen wordt gepubliceerd op deze pagina.

foto’s: #ElkeStemTelt