Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Door een volmacht af te geven kan iemand anders voor u stemmen.

Volmacht geven

U kunt iemand een volmacht geven om namens u te stemmen. Deze persoon moet zelf ook mogen stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en/of het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit heet kiesgerechtigd zijn.

U kunt een volmacht zelf regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Of u vraagt het aan met een formulier.

Zelf regelen: achterkant stempas invullen

U kunt de volmacht zelf regelen. Daarvoor vult u de achterkant van uw stempas in. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Vergeet niet om (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die voor u gaat stemmen. Anders mag de stem niet worden uitgebracht.
Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Let op: alleen iemand die ook op Texel woont kan uw stem via een onderhandse volmacht uitbrengen.

Aanvragen met een formulier

U kunt een volmacht aanvragen met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf). Dit formulier moet u uiterlijk 10 maart 2023 inleveren aan de balie in het gemeentehuis. U hoeft dan geen (kopie van uw) identiteitsbewijs mee te geven. De persoon die voor u stemt, ontvangt een bewijs dat hij/zij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.